http://99theme.com

Naujienos

2017m. gegužės 27d. LSKKF KYU atestacija, Kaunas

Š.m gegužės 27 diena Kaune vyko Lietuvos Shindokai-kan karate federacijos KYU laipsnių atestacija, kurioje dalyvavo klubai "TORA", "Vaikų ir jauninimo visapusiško lavinimo centras" ir "Grifas". Sveikiname visus, apsigynusius aukštesnius KYU. Linkime ir toliau sėkmingai eiti pasirinktu shindokai-kan karate keliu. 

Design by Vaidas Mureika
Copyright 2011 © ToraGym