http://99theme.com

Naujienos

2016m. gegužės 28d. LSKKF KYU atestacija Kaune

Š.m gegužės 28 diena Kaune vyko Lietuvos Shindokai-kan karate federacijos KYU laipsnių atestacija, kurioje dalyvavo klubai "TORA", "Vaikų ir jauninimo visapusiško lavinimo centras" ir "Grifas". Sveikiname visus, apsigynusius aukštesnius KYU. Linkime ir toliau sėkmingai eiti pasirinktu shindokai-kan karate keliu. 

Design by Vaidas Mureika
Copyright 2011 © ToraGym